Vi tilbyr

De fleste aktuelle tjenester innen regnskap, avlønning og fakturering, tilpassa ønske og behov til hver enkelt bedrift/ oppdragsgiver:

Av vanlige regnskapstjenester kan nevnes:

Bokføring

Avstemminger

Mva-oppgjør

Årsoppgjør

Ligningoppgaver

Skatteberegning/skatteplanlegging

 

Aktuelle tjenester innenn lønn kan være:

Lønnsutbetalinger

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Andre trekk

Lønns- og trekkoppgaver

 

Vi fakturerer for mange bedrifter. Også denne tjenesten kan tilpasses behovet, feks.

Integrering med regnskap

Elektronisk innhenting av innbetalinger fra bank.

Purringer

KOM EIN TUR INNOM ELLER RING 61 23 95 10